Ciències Socials

L'EXÈRCIT ROMÀ by Mónica Guerra

En el principi de l’existència de Roma no hi havia cap exèrcit permanent. Normalment cridaven als ciutadans adults a les armes quan ho necessitaven. Era el deure de tot home ciutadà anar a la guerra quan li cridessin. Més endavant, les campanyes militars eren constants i necessitaven molts més homes i diners per pagar-ho. En aquella època l’Estat (com ara si que es fa) no era qui contractava als soldats, els hi pagava un sou i comprava el material necessari sinó que eren homes rics amb aspiracions polítiques qui ho feia. Va ser August, fill adoptiu de Juli Cèsar, qui va professionalitzar l’exèrcit.


August de Prima Porta
   
Una centuria (centurio) era un la subunitat bàsica de l’exèrcit romà. A la vegada estava subdividit en 10 contubernia. Cada centuria estava comandat per el centurio i el seu segon en comandament, el optio. A més a més hi havia una persona que portava l’estendard, el portaestendard o signifer. Una centuria es subdividia a la vegada en unes altres unitats que es deia contubernium

L’organització militar

L’exèrcit romà es dividia en legions. Aquestes legions estaven dividides a la vegada en varis grups: cohors, centuria i contubernium.

Una legió estava formada per 10 cohorts que en total feia uns 4800 homes i una equites legionis o cos de cavalleria. Aquest cos de cavalleria estava format per 120 homes reclutats entre els mateixos legionaris.


Una cohort (cohors en llatí) era la unitat bàsica tàctica de l’exèrcit romà. Una cohors normal estava subdividida en sis centuries, és a dir, 480 homes.

Una centuria (centurio) era un la subunitat bàsica de l’exèrcit romà. A la vegada estava subdividit en 10 contubernia. Cada centuria estava comandat per el centurio i el seu segon en comandament, el optio. A més a més hi havia una persona que portava l’estendard, el portaestendard o signifer. Una centuria es subdividia a la vegada en unes altres unitats que es deia contubernium.


Una contubernia consistia en 8 homes que compartien una tenda en una campanya o un barracó. També menjaven, dormien i anaven a la guerra junts.


Imatge extreta de : http://mv.vatican.va/4_ES/pages/z-Patrons/MV_Patrons_04_03.html
Imatges extrets del llibre: Fields, Nic. Osprey Battle of orders 37. The Roman Army of the Principate 27 bC – 117 AD. Osprey, Londres.

No hay comentarios