Ciències Socials

Qui eren els romans?


http://profebenjahistoria.bligoo.cl/civilizacion-romana-periodo-monarquia
Al principi de s. VII a. C Roma era un petit llogaret situat a la regió del Laci, els habitants de la qual es deien llatins i parlaven llatí. Més al nord estaven situats els etruscs, poble d'origen desconegut però d'un alt nivell cultural. Al sud i a l'est dels llatins estaven els pobles itàlics, d'origen similar als llatins. La vall del Po estava habitat pels gals, poble de llengua cèltica. El sud de la península i l’illa de Sicília es denominava Magna Grècia, gent grega habitava aquesta zona. Finament, els cartaginesos, poble fenici, ocupaven les illes de Còrsega i Sardenya i part de Sicília: la seva capital era Cartago. 

La història de Roma es divideix en tres períodes:
  • MONARQUIA
  • REPÚBLICA
  • IMPERI
Roma, segons la llegenda va ser fundada per Ròmul el 21 d'abril del 753 a. de C. A Ròmul, el primer rei, ho van seguir sis reis més. L'últim dels reis, Tarquini el Superb va ser enderrocat per una revolta popular a causa de la violació de Lucrecia (509). La llegenda més coneguda d'aquesta època és el rapte de les sabines.

Durant la república el petit llogaret que havia estat Roma va anant conquistant territoris fins a fer-se amb tota Itàlia, primer i del Mediterrani després. Els fets més notables d'aquestes conquestes van ser les Guerres Samnites, la presa de Tàrent, les Guerres Púniques i la conquesta de les Gal·lies (César, 58). A la fi de la república Roma es va veure embolicada en una sèrie de Guerres Civils que acaben l'any 31 a.C amb la victòria de Octavi August sobre Marc Antoni i Cleopatra.

Octavi August comença l'època de l'Imperi, època en la qual Roma farà noves conquestes i governarà tot el Mediterrani i gairebé tota Europa, fins al Rin i el Danubi. La caiguda de Roma es va produir l'any 476 d.C. amb les invasions de tribus germanes.

No hay comentarios