Ciències Socials

L'EUROPA FEUDAL

Introducció

A partir dels segles IX i X a l'Europa occidental es va implantar el feudalisme.
El feudalisme és un sistema polític, econòmic i social.
L'origen del feudalisme es troba en la fragmentació de l'imperi carolingi. Els monarques van cedir les seves terres (feus) als senyors feudals a canvi de la seva fidelitat.
Per aquesta relació d'entrega d'un feu a canvi de fidelitat, els senyors feudals es van convertir en vassalls del rei.
http://www.lavelletaverda.com/2013_07_01_archive.html
Observa aquesta imatge i pensa:

a.- A què es dediquen els pagesos? De qui creus que depenen habitualment?
b.- Creus que existia alguna diferència entre els pagesos, el clero i la noblesa?

1.- El naixement de l'Europa feudal.

1.1.- L'imperi de Carlemany.

Carlemany, a finals del segle VIII, va unificar gran part de l'Europa occidental sota el seu comandament.
Per poder governar aquest ampli territori va elaborar lleis i va organitzar l'administració del territori. Per defensar les fronteres va elaborar marques.
Però, a la seva mort, els seus successors van dividir l'Imperi per mitjà del Tractat de Verdun.
Al segle IX i X, diversos pobles van atacar i van envair els antics territoris imperials.
http://espanaeterna.blogspot.com.es/2011_12_01_archive.html

1.2.- Els orígens del feudalisme.

Per mantenir unit el regne, molts monarques van buscar el suport dels nobles. Amb ells, van establir unes relacions anomenades de vassallatge.
http://ccss2eso.blogspot.com.es/p/esquemas.html
 El vassallatge era un pacte de fidelitat entre dues persones. El vassall, prometia fidelitat, consell i ajuda militar i econòmica al seu rei. El rei, a canvi li entregava unes terres (feu).
http://www.escuelapedia.com/feudalismo-el-vasallaje/
La societat estamental.

En el grup dels privilegiats hi havia la noblesa, dedicada principalment a la guerra i, el clero, dedicat a l'oració.
El grup dels privilegiats era minoritari, però posseïa la major part de les terres i ostentava el poder militar, religiós i econòmic.
El grup dels no privilegiats estava format pels pagesos i els artesans.
imagen_sociedad_estamental_vicens
Vicens Vives

2.- La monarquia i la noblesa feudal.

2.1.- Una monarquia de dret diví.

Les atribucions exclusives del rei eren la direcció de campanyes militars, la possibilitat de demanar impostos i exercir com a jutge suprem.
El rei no podia interferir en els feus dels seus nobles ni en els de l'Església.
En el govern del regne el rei era ajudat per la cort reial.
Els monarques medievals no tenien una residència fixa amb la finalitat de poder controlar tots els seus territoris.

2.2.- La noblesa guerrera: un grup privilegiat.

La guerra era la principal activitat del grup dels nobles. Els nens de famílies nobles eren educats des de petits, primer com a patges i després com a escuders. Quant eren majors d'edat, eren nomenats cavallers.
En època de guerra, el rei convocava als cavallers i els hi demanava ajuda militar.

3.- Els castells medievals.

Els castells eren les residències dels senyors feudals. En els seus orígens els castells eren simples torres de guaita. Els castells també servien com a refugi per als habitants del feu.
Al castell, el noble realitzava totes les seves tasques: rebia als vassalls, impartia justícia, recaptava tributs i aliments...
Algunes vegades els senyors organitzaven festes i banquets que eren amenitzades amb joglars o trobadors.
La caça i els torneigs eren algunes de les distraccions dels senyors quan no estaven a la guerra.

http://ellapizdemontse.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html
4.- Les terres del feu.

4.1.- El feu.

El feu el formaven les terres atorgades pel rei o un noble a un altre senyor feudal. 
El senyor feudal es reservava les millors terres per a ell, on treballaven els seus serfs i hi tenia el castell. La resta de terres eren repartides en lots a serfs i pagesos lliures a canvi de rendes. Sobre aquestes terres, el senyor feudal tenia dret de jurisdicció.
http://historywallace.blogspot.com.es/2012/03/tema-7-la-europa-feudal-resumen-y.html
http://ccss2eso.blogspot.com.es/p/esquemas.html


4.2.- Les rendes senyorials.

a.- Part de la collita.
b.- Primícia (determinats productes).
c.- Prestacions personals.
d.- Drets de monopoli.
e.- Altres (multes, impostos...)

5.- Els pagesos al món feudal.

Els pagesos vivien en pobles o cases disseminades al camp. Aquestes cases eren molt senzilles, amb un mobiliari mínim. Hem de distingir entre:
a.- Pagesos lliures (propietaris de la seva terra)
b.- Serfs (treballaven les terres d'un senyor, no tenien llibertat personal)
Vivienda_campesina.jpg
Tècnica del guaret:

  
http://3primariacono.wikispaces.com/La+sociedad+y+la+tecnolog%C3%ADa+medieval.+La+pir%C3%A1mide+feudal
6.- L'Església cristiana: els clergues.

6.1.- L'Església regulava la vida social.

Tota la vida social o privada estava marcada per l'Església mitjançant les cerimònies religioses. L'Església s'encarregava de l'ensenyament i de l'assistència a pobres i a malalts. En alguns casos també va intervenir en les guerres estipulant la "pau de Déu". 

7.- L'art romànic. L'arquitectura.

Entre els segles XI i XIII es va desenvolupar l'art romànic a gran part d'Europa.
La majoria de les representacions de l'art romànic són de caràcter religiós.
L'arquitectura representa la principal manifestació de l'art romànic.

Característiques arquitectòniques:   a.- Planta de creu llatina.   b.- La capçalera (absis), sol ser semicircular.   c.- La coberta: amb voltes de canó. Aquestes voltes de canó s'aguantaven sobre murs molt gruixuts i grans pilars.   d.- Ús de l'arc de mig punt. e.- Per ajudar els murs a aguantar les voltes es van construir diferents contraforts.   f.- Les finestres són molt estretes i allargades. Per aquest motiu, els interiors són molt foscos.   g.- Són habituals les torres campanar.    8.- Pintura i escultura romàniques.  La pintura i l'escultura tenien una funció educativa i religiosa. Adoctrinaven al poble analfabet. Es representen figures humanes, animals, decoració floral, etc. Però, les figures humanes són poc naturalistes A les portades es decorava sobretot el timpà, amb temes de Crist. També es decoraven les columnes de les portes. Els capitells presenten una decoració molt variada.
http://html.rincondelvago.com/escultura-romanica-y-gotica.html
http://www.historiayarte.net/a-escultura-romanica.html
En quant a la pintura, la majoria d'edificis es pintaven tant a l'interior com a l'exterior. Es una pintura poc naturalista. Les figures són esquemàtiques i rígides. Molts personatges tenen un tamany més gran que d'altres, per destacar la seva importància. Principalment, es pintaven temes religiosos, amb colors molt vius. Les pintures, no presenten paisatges de fons.
http://arteparaninnos.blogspot.com.es/2012/09/pintura-al-fresco-en-epoca-romanica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rom%C3%A1nica_en_Catalu%C3%B1a
http://www.castillodeloarre.org/MNAC/Tabla/0-MNAC02.htm
http://www.epapontevedra.com/arte/L%C3%A1minas/Pintura%20Rom%C3%A1nica_001.htm
 

 

5 comentarios:

 1. ohhhhhh yeah como mola la europa feudal XD

  ResponderEliminar
 2. Me alegro que te guste (Marcos). Ahora sólo espero que se note en el próximo examen, ohhhhh yeah!!!
  Jorge

  ResponderEliminar
 3. Este blog esta muy bueno para estudiar :)

  ResponderEliminar
 4. No he entés una cosa. En el text i al llibre es menciona que l'origen del feudalisme es a l'imperi Carolingi. Però llavors, el feudalisme, només estava vigent a l'imperi Carolingi o es va extendre per tota Europa? I si no es va extendre, per exempe, a la Península Ibèrica, quin mètode utilitzaben per dictar la posesió de terres?

  ResponderEliminar
 5. Este bloc está muy bien hecho.

  ResponderEliminar