Ciències Socials

Moviments migratoris. Què són els moviments migratoris?

Anàlisi dels processos de migració des d’un vessant històric. Bases econòmiques, socials i  polítiques dels processos de migració.

Què són els moviments migratoris?

Les migracions són els desplaçaments de la població (humana o animal) que es produeixen des d’un lloc d’origen a una altra destinació. Moltes vegades, els processos migratoris porten un canvi de residència, en el cas de les persones o, d’hàbitat, en el cas dels animals. Les migracions d’éssers humans s’estudien tant per la Demografia com per la Geografia de la població. I les migracions d’espècies animals s’estudien per part de la Biologia (Zoologia), de la Biogeografia i per l’Ecologia. Per entrar a parlar de moviments migratoris, en primer lloc cal que coneguem perfectament el significat de diferents paraules:

Migració:

Procés de moure’s d’un territori a un altre. La persona que du a terme aquest procés és anomenat migrant.

Emigració:

Procés de marxar d’un territori per anar a un altre. L’emigració sempre és des del punt de vista del territori del migrant.

La persona que marxa d’un territori per anar a un altre és anomenat emigrant.

Immigració:

Procés d’arribar a un territori des d’un altre. L’immigració sempre és des del punt de vista del territori de recepció del migrant.

La persona que arriba a un territori es anomenat immigrant.

Tot plegat pot semblar una mica enrevessat, però és força senzill. Un migrant sempre és emigrant i immigrant alhora. Per exemple, una persona que marxa del Marroc per venir a treballar a Catalunya és un migrant, ja que du a terme el procés de passar de viure en un territori a viure en un altre territori. Al Marroc, aquesta persona és un emigrant, ja que marxa del seu país. En canvi, a Catalunya, aquesta persona és un immigrant, ja que arriba aquí des d’un país estranger.

Els moviments migratoris: una constant en la història de l’ésser humà.

Els processos migratoris existeixen des que existeix l’ésser humà. La història de l’extensió de l’espècie humana arreu del planeta és una història de migracions. Els primers homínids van aparèixer a l’Àfrica i des d’allà es van anar expandint, al llarg de molts anys, cap a tots els continents, excepte l’Àntàrtida.

En aquest mapa podem veure l’evolució d’aquesta expansió:


http://hominizate.files.wordpress.com/2007/12/evolucion1b.jpg

Els primitius homínids van començar a migrar fora d’Àfrica cap a Europa i Àsia, fa uns dos milions d’anys, segons ho revelen les eines de pedra i fòssils que han estat trobats en Dmanisi, República de Geòrgia. Segons les últimes investigacions, aquests homínids van continuar la seva pròpia evolució a Euràsia, cap a Europa, donant lloc a l’Homo antecessor, a l’Homo heidelbergensis i al neandertal, i cap a Àsia a l’Homo erectus. Més tard, es va produir una segona emigració, quan l’espècie Homo ja havia evolucionat fins a una estructura anatòmica i de comportament clarament més humana

1 comentario:

  1. Moltes gràcies per aquesta informació. Sóc alumne d'un centre d'adults i els teus resums m'han servit per poder entendre millor el que la meva professora explica a classe.
    Moltes gràcies :)

    ResponderEliminar