Ciències Socials

LA CIUTAT MEDIEVAL

Introducció

Entre els segles XII i XIV les millores agrícoles i demogràfiques van permetre un desenvolupament econòmic a Europa.
Aquest desenvolupament econòmic va suposar el renaixement de les ciutats i de la vida urbana. De fet, les ciutats es van convertir en un centre de producció artesanal i d'intercanvi de productes. Es va desenvolupar la burgesia, grup que va arribar a governar les ciutats. Els monarques, per la seva part, van consolidar el seu poder gràcies a aquesta nova classe social. Les ciutats, moltes d'elles emmurallades, es van omplir de palaus, catedrals, etc. Va ser el moment del sorgiment d'un nou estil artístic, el gòtic.  
1.- La recuperació de la vida urbana.
   
1.1.- L'expansió agrària i l'augment de població.
 
A partir del segle XI es van introduir una sèrie d'innovacions tècniques en l'agricultura europea. Es van produir innovacions tècniques de cultiu, com la rotació triennal o l'ús de fems com a adobs. També van aparèixer nous intruments agrícoles com l'arada romana o l'ús de molins. L'aplicació d'aquestes innovacions va suposar un augment de la productivitat entre els segles XII i XIV.

http://www.lasalle.es/santanderapuntes/historia_1/antiguo_regimen_agricultura/antiguo_regimen_agricultura.htm
http://aprendemosgeografiaehistoria.blogspot.com.es/2010/10/innovaciones-tecnicas-en-la-agricultura.html
http://www.iesfranciscoasorey.com/inventos/enlaces/molino%20de%20agua.html
 1.2.- El creixement de les ciutats.
http://www.ediciona.com/ciudad_medieval-dirpi-20527.htm
L'augment agrícola va estimular la revitalització de moltes ciutats. Els mercats, on es venien els excedents agrícoles i els productes artesans, es van establir en aquests nuclis urbans. A més, l'augment de la població rural va fomentar l'emigració d'una part d'aquesta població a la ciutat.

2.- El desenvolupament econòmic de la ciutat.

2.1.- Artesans i gremis. 

Les ciutats es van convertir en centres de producció d’objectes manufacturats. Els artesans d’un mateix ofici s’agrupaven al mateix carrer.
El treball artesanal s’organitzava en petits tallers que disposaven d’eines pròpies. Els tallers, propietat dels mestres, també eren el seu habitatge.
Els artesans de cada ciutat s’agrupaven en gremis per protegir-se de la competència i garantir el seu bon funcionament. Els gremis presentaven les seves normes i controlaven la qualitat i el preu dels seus articles.

http://historiaeuropa.wordpress.com/2011/12/27/tema-4-la-baja-edad-media/

 2.2.- L'expansió del comerç.


El comerç marítim va adquirir gran importància a causa de la seva capacitat més gran i de la velocitat dels vaixells.
Les dues grans rutes marítimes durant l’Edat Mitjana eren la mediterrània i la de l’Atlàntic i el Bàltic.

3.- La societat urbana.

En aquests moments apareix un nou grup social, la burgesia. La base de la seva riquesa són els diners que cobraven per la seva feina (venda de productes, beneficis que generaven el seus negocis, etc.).
Aquesta burgesia es dividia en dos grups, segons la riquesa: alta burgesia (comerciants, banquers,etc.) i, petita burgesia (mestres artesans, petits comerciants, etc.).
Altres grups socials són els nobles i eclesiàstics, que hi van construir palaus, convents i esglésies. També hi vivien a les ciutats altres grups socials (gent humil, oficials dels gremis, gents sense ofici, captaires, minories religioses ,etc.)

4.- La consolidació de les monarquies.

http://ccss2eso.blogspot.com.es/p/esquemas.html
 5.- La crisi de la Baixa Edat Mitjana (segles XIV i XV).


Al principi del segle XV, a Europa hi va haver una crisi agrària a causa de les males collites. A la crisi agrària se li van afegir les guerres freqüents entre els senyors feudals. El període més dur es va iniciar amb la pesta negra.

http://ccss2eso.blogspot.com.es/p/esquemas.html

La crisis rural també va afectar les ciutats. Davant d’aquesta situació de crisi, els grups més desafavorits van exigir millores econòmiques i socials.
Les revoltes es van estendre a les ciutats, però van ser durament reprimides pels nobles feudals.

http://ccss2eso.blogspot.com.es/p/esquemas.html
 6.- L'art gòtic. Arquitectura.


A partir del segle XII les noves tècniques constructives van permetre l’aparició del Gòtic. El gòtic es caracteritzava, en arquitectura, per edificis més alts i lluminosos.
El desenvolupament econòmic d’aquest moment va originar noves construccions com els ajuntaments i els palaus. Les catedrals es van convertir en el símbol del poder econòmic, el prestigi i la fe en Déu de la ciutat.


lhttp://jmnavarron.blogspot.com.es/2013/06/arte-gotico-arquitectura.html
 7.- Escultura i pintura.


L’escultura gòtica és molt realista, arribant fins i tot a convertir-se en retrats. Es va començar a dotar de moviment els personatges i presentaven volum. Les escultures formaven escenes, deixant d’estar aïllades com en el Romànic. Es comença a considerar l’autoria de les obres.

L’estructura de les esglésies gòtiques va reduir l’espai que el romànic concedia a la pintura. Les pintures habituals del gòtic són sobre fusta, en taules o retaules. En aquest moment també eren habituals les miniatures.

http://ccss2eso.blogspot.com.es/p/esquemas.html

3 comentarios:

 1. Moltes gràcies. He aprovat l'examen amb molt bona nota!!!!!!
  :)

  ResponderEliminar
 2. Gracies, segur que aprove amb aquesta informació tan magnífica

  ResponderEliminar
 3. Espero aprobar amb aquesta información. Dema tinc examen!!!! Desitjem sort si us plauuuuu.*_*

  ResponderEliminar