Ciències Socials

LES MÒMIES EGÍPCIES. TOT BEN EMBOLICAT

Així és com un cos es preparava per a la momificació.

Tot aquest procés de momificació durava uns 70 dies. Durant aquest temps els òrgans interns i el cervell s'extreien i es guaraven en uns contenidors especials anomenats vasos canopis. El cos era llavors dissecat, rentat amb vi i perfumat. Més endavant el cos es cobria amb natró (una sal que es trobava a la riba dels llacs) i es deixava 40 dies.Llavors s'embolicava amb cura amb unes venes de lli i es ficava en una sèrie de sarcòfags.

Els quatre vasos canopis representen els fills d'Horus. Cadascun tenia un paper important en aquest procés:

a.- Imsety. Era un home que guardava el fetge.
b.- Duamutef. Era un xacal que guardava l'estómac.
c.- Qebehsenuef. Era un falcó que guardava els intestins.
d.- Hapi. Era un babui que guardava els pulmons.
http://www.culturegipcia.es/pagina/culturaegipcia/momificacion/momificacion.htm

No hay comentarios